Jonny vom Loritzfelsen

Pedigree

V Jonny vom Loritzfelsen

SchH3
Male German Shepherd 1964-08-11

German Shepherd

1960-04-30

SchH3


German Shepherd

1957-09-29

SchH3

VA1

German Shepherd

1953-12-27

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1955-11-12

SchH2
V2

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V12
V

German Shepherd

SchH2

VA1

German Shepherd

1949-07-23

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1951-11-11

SchH1

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

SchH1

V

German Shepherd

1955-12-12

SchH2

VA1

German Shepherd

1953-06-17

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA2
VA2
VA2

German Shepherd
SG3
VA1

German Shepherd

1952-01-29

SchH2
V

German Shepherd
VA

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

SchH2

V

German Shepherd

1952-12-31

SCHH3
VA

German Shepherd
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

1952-06-30

SCHH1
VA2

German Shepherd
V

German Shepherd
VA1
VA1