Hilde vom Nieuwlandshof

Pedigree

Hilde vom Nieuwlandshof

SCHH3 VH3
Female German Shepherd 1978-12-12
VA14

German Shepherd

1975-06-17

SchH3

VA7

German Shepherd

1971-12-09

SchH3/FH

V1

German Shepherd

1968-09-19

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1967-12-31

SchH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1969-09-10

SchH1

V3 CH(US)

German Shepherd

1965-01-17

SCHH2
V

German Shepherd
V
VA2
V

German Shepherd
VA1
VA1
V

German Shepherd

1964-05-09

SchH1
V4

German Shepherd
V
VA3

German Shepherd
VA3

German Shepherd

V

German Shepherd

1971-06-17

SchH3

V

German Shepherd

1968-02-04

SchH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1966-11-12

SchH1
V5

German Shepherd
V
VA2

German Shepherd
V4
SG

German Shepherd


German Shepherd


German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd
V

German Shepherd
V
V