Gretel V Kleinlesberg

Pedigree

Am. Ch. Gretel V Kleinlesberg

Female Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Feb 28, 1932

BDSGR

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher
BDSGR

Doberman Pinscher


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher

Jun 30, 1944


Doberman Pinscher


Doberman Pinscher
SG, CH (US/CAN)
 
SIEGERIN

Doberman Pinscher
SG, CH (US/CAN)
 
RCHSGRN

Doberman Pinscher

Jun 3, 1940


Doberman Pinscher

Doberman Pinscher
SG, CH (US/CAN)
 

Doberman Pinscher

Add Sire Name      
 
   
 
     
 
   
 
Add Dam Name