Greif vom Gasthof zum Ederdorf

Pedigree

Greif vom Gasthof zum Ederdorf

SchH3/FH
Male German Shepherd 1966-08-09
V

German Shepherd

1963-02-17

SchH3

V3

German Shepherd

1958-01-30

SCHH2

V

German Shepherd

1952-01-08

SchH1
VA

German Shepherd
V

German Shepherd
VA3 (BSZS), Ch (AKC)
VA3

German Shepherd

1954-10-20

SCHH1
V

German Shepherd
VA1
VA6
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

SchH2

VA1

German Shepherd

1949-07-23

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1953-09-08

SchH1
V, SGR (BRZ)

German Shepherd
VA1

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

1959-06-17

SchH2

VA6

German Shepherd

1956-05-20

SCHH3, FH

V

German Shepherd

1952-11-15

SchH3
VA1

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

1954-07-16

V

German Shepherd
V1
VA6
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1956-02-12

SchH3/FH

V

German Shepherd

SchH2
V

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1953-06-19

SCHH3
V

German Shepherd
VA1

German Shepherd
V