Glarbo Yukon

Pedigree

Glarbo Yukon

Male German Shepherd 1995-03-08
V

German Shepherd
Sable

1984-04-17

SchH3 (V-BSP), FH

V

German Shepherd

1977-08-02

V-BSP 1983 SG-BSP 1980, 1981, 1982, 1984, SCHH3 FH

V

German Shepherd

1973-02-25

V-BSP 1976, 1977, SCHH3, FH
V

German Shepherd
V2
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1975-07-06

SchH2
VA4

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

1977-01-20

SchH1

V

German Shepherd

1972-04-05

SchH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG

German Shepherd

1969-03-01

SchH2
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

German Shepherd

1990-03-05

BHP1

V

German Shepherd

1980-07-03

SCHH3 ( V-BSP ) FH IP3

G

German Shepherd

1975-08-17

SCHH3 (V-IDM) FH
V12

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V2
VA8
V

German Shepherd

1976-11-19

SCHH3 ( V-BSP ) FH ,294 SCORE IN BSP
G

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1984-11-22

BHP3

V

German Shepherd

1978-03-19

SCHH3(V-BSP), IPO3, FH
V

German Shepherd
V1
SG
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1978-11-04

SchH3
V

German Shepherd
V
G

German Shepherd
SG
G