Gisa vom Michelsberg

Pedigree

Gisa vom Michelsberg

Female German Shepherd Mar 10, 1952

German Shepherd

Aug 10, 1945

SCHH3, FH, HGH


German Shepherd

Jul 15, 1941

SCHH2


German Shepherd

Jun 2, 1934

HGH
 
German Shepherd

German Shepherd
VA

German Shepherd


German Shepherd
VA

German Shepherd
V SGR (SWISS) 1935

German Shepherd

Apr 20, 1942

SCHH1

V

German Shepherd

Mar 25, 1934

SCHH3/MH2/SUCHH/SH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

German Shepherd

Jan 19, 1939

SCHH1

German Shepherd
 

German Shepherd
'34 SA V

German Shepherd

Sep 5, 1949

SCHH3


German Shepherd

Mar 14, 1947

SCHH3


German Shepherd

Feb 16, 1944

SchH1

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

Feb 6, 1943

SCHH1
VA

German Shepherd
 
VA
 

German Shepherd
Add Sire Name
Add Dam Name

German Shepherd

SchH1

VA

German Shepherd

Apr 25, 1937

SchH3
 
VA

German Shepherd
 
SIEGER

German Shepherd

German Shepherd

May 25, 1939

SchH1

German Shepherd
SGR (HOLL) '34 SA

German Shepherd
VA