Frency von der Sturmwolke

Pedigree
Report Type:

Frency von der Sturmwolke

Female German Shepherd Dec 25, 1997
2X VA1

German Shepherd

Nov 6, 1994

SCHH3, FH

VA1

German Shepherd

Jan 28, 1990

SCHH3

VA5

German Shepherd

Mar 5, 1987

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
2X VA1
 
VA3
V

German Shepherd
 
V
V
 
V

German Shepherd

Nov 11, 1987

SCHH2
VA7

German Shepherd
 
V
V
V5

German Shepherd
V5
VA2
V3

German Shepherd

Jul 9, 1992

SCHH2

VA1

German Shepherd

Mar 15, 1990

SCHH3, FH, BHP1
VA1

German Shepherd
VA6
V
V3

German Shepherd
VA7
 
V
V

German Shepherd

Nov 25, 1988

SCHH1
V

German Shepherd
2X VA1
VA8
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Dec 8, 1993

VA1

German Shepherd

Dec 19, 1989

SCHH3

VA4

German Shepherd

Jan 29, 1986

SCHH3
VA7

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
 
V
V
 
V

German Shepherd

Feb 4, 1988

IPO1
VA(ARG)

German Shepherd
2X VA1
 
SG3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Dec 2, 1986

SchH1

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH
 
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
 
V
 
VA5
V

German Shepherd

Apr 24, 1981

SchH3/FH/IP3
V

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
VA7
V