Frauke vom Teuchelwald

Pedigree
Report Type:

Frauke vom Teuchelwald

Female German Shepherd Jun 22, 1991
V

German Shepherd

Aug 10, 1987

SCHH3/FH/IP3

SG

German Shepherd

Apr 17, 1977

SchH3

V-INT CH

German Shepherd

Sep 12, 1973

SCHH3/FH/IP3
 
V

German Shepherd
V
 
SG
SG

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

Mar 28, 1970

SchH2
VA

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG

German Shepherd

Mar 7, 1980

SchH3

V

German Shepherd

Feb 19, 1973

SchH3/FH
V

German Shepherd
 
V
 
VA5
 

German Shepherd
VA1
SG

German Shepherd

Oct 29, 1977

SchH3/IP1
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
G

German Shepherd

Jun 8, 1985

HGH

V

German Shepherd
Sable

Jun 19, 1977

SCH3 (SG-BSP)

V-INT CH

German Shepherd

Sep 12, 1973

SCHH3/FH/IP3
 
V

German Shepherd
V
 
SG
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Sep 23, 1974

SchH2
V

German Shepherd
SG
V
V

German Shepherd
VA3
V
V

German Shepherd

Sep 12, 1980

HGH


German Shepherd

May 15, 1973

SchH1/HGH
V

German Shepherd
VA1
SG

German Shepherd
V
 
V
SG

German Shepherd

Mar 17, 1974

SchH2
V2

German Shepherd
V
VA5
 

German Shepherd
V