Festa vom Thüringerwaldblick

Pedigree

Festa vom Thüringerwaldblick

SCHH1
Female German Shepherd 1936-10-23

German Shepherd

1933-03-11

PH


German Shepherd

1930-01-24

PH


German Shepherd

1923-11-14

ZPR/HGH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

ZPR

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1926-02-26

SchH


German Shepherd

1923-06-28

SCHH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1924-02-14


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1933-04-06

PH


German Shepherd

PH/SUCHH


German Shepherd

1929-06-17

1929 SGR

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd
'22/23 SGR GV CH(US)

German Shepherd

ZPR
1929 SGR

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd
'22/23 SGR GV CH(US)

German Shepherd

1930-01-09


German Shepherd

1925-03-07

HGH
SGR 1925 CH (US)

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd
CH (US) V

German Shepherd