Nathild vom Blasienberg

Pedigree

Nathild vom Blasienberg

Female German Shepherd 1923-02-16

German Shepherd

1920-08-11

SCHH

V 1

German Shepherd

SchH3

1913 SGR

German Shepherd

1911-06-19

PH
1910 SGR

German Shepherd
1908 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR

German Shepherd

1911-08-29


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1918-10-02

SchH

1913 SGR

German Shepherd

1911-06-19

PH
1910 SGR

German Shepherd
1908 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR

German Shepherd

1913-03-15


German Shepherd

German Shepherd
1906/07 SGR

German Shepherd

1919-11-19

HGH


German Shepherd

1916-09-05

V

German Shepherd

1909-05-12

PH
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1913-09-11


German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1917-07-25

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

1911-09-16

PH
1910 SGR

German Shepherd
1908 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

1913-05-04

V

German Shepherd
V

German Shepherd