Fanto von Marbach

Pedigree

V4 Fanto von Marbach

Kkl 1

German Shepherd

1998-10-12

CT1

2X VA1

German Shepherd

1994-11-06

SCHH3, FH

VA1

German Shepherd

1990-01-28

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA7
V5
V3

German Shepherd

1992-07-09

SCHH2
VA1

German Shepherd
VA1
V3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1991-04-01

SchH2

V

German Shepherd

1987-12-28

SchH3
V3

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V12
V13
V

German Shepherd

1989-03-03

SchH1
V7

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd
VA5
V2(BR)

German Shepherd

SCH1

VA4(I) V14

German Shepherd

1997-01-16

SCHH3

2X VA1

German Shepherd

1994-11-06

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
VA5
V
V3

German Shepherd
VA1
V
VA2

German Shepherd

1992-03-29

SchH3
VA1

German Shepherd
VA4
V
VA5(I) V14

German Shepherd
2X VA1
V

German Shepherd

1995-12-23

V

German Shepherd

1992-03-24

SchH3/FH
VIZE JHKL SIEGER

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA1
V
SG

German Shepherd

1992-12-08

SchH2
V5

German Shepherd
VA1
VA2

German Shepherd
V1