Eska vom Schimmelberg

Pedigree

V Eska vom Schimmelberg

SCHH1,V(LGZS) Female German Shepherd Dec 19, 1998
V15

German Shepherd

Dec 11, 1995

SchH3

V

German Shepherd

Feb 28, 1993

SCHH3

VA1

German Shepherd

Mar 7, 1987

SCHH3
VA6

German Shepherd
2X VA1
SG3
VA10

German Shepherd
VA1
V
VA5

German Shepherd

Jan 24, 1987

SCHH3, IPO3
V3

German Shepherd
 
VA2
V
V20

German Shepherd
2X VA1
 
V
V

German Shepherd

Sep 12, 1990

SchH1

V

German Shepherd

Jun 19, 1987

SchH3
V3

German Shepherd
 
VA2
V
VA5

German Shepherd
V
 
V
 
V

German Shepherd

Jun 16, 1985

SchH2
V7

German Shepherd
V1
V1
V

German Shepherd
2X VA1
 
V
V

German Shepherd

Apr 9, 1995

SCHH1

V32 (BSZS)

German Shepherd

Jun 12, 1991

SchH3/IP1

VA7

German Shepherd

Jun 8, 1983

SchH3
 
V

German Shepherd
 
VA16
V
V

German Shepherd
 
V
V22
V

German Shepherd

Jul 7, 1987

SchH1
V4

German Shepherd
2X VA1
 
SG1

German Shepherd
V22
V
V

German Shepherd

Sep 18, 1992

VH1

VA8

German Shepherd

Jan 14, 1984

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

V11 (F)

German Shepherd
VA7
 
V
V

German Shepherd
V