Erik vom Stünzer Eck

Pedigree

Erik vom Stünzer Eck

Male German Shepherd Nov 20, 1998

German Shepherd

Sep 4, 1994

VA (ARG)

German Shepherd

Jun 28, 1992

SchH3

V4

German Shepherd

Oct 30, 1988

SchH3
VA7

German Shepherd
V
V
 
V20

German Shepherd
2X VA1
 
V
V

German Shepherd

Mar 4, 1990

SchH3
VA1

German Shepherd
VA6
VA10
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Mar 30, 1990

V

German Shepherd

Nov 11, 1985

SchH2
VA10

German Shepherd
VA1
V
 

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

V

German Shepherd
VA13
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Oct 25, 1994

V

German Shepherd

Jun 1, 1991

SchH3

V23

German Shepherd

Aug 10, 1988

SCHH3, HGH
2X VA1

German Shepherd
2X VA2
V
V

German Shepherd
2X VA1
 
VA8
VA2

German Shepherd

Apr 2, 1987

SCHH3
V3

German Shepherd
VA2
V
V13

German Shepherd
VA6
V
V

German Shepherd

Jun 2, 1990

SchH3

VA4

German Shepherd

Mar 20, 1988

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

Oct 31, 1984

SchH1
V22

German Shepherd
V1( 2X VA1 SPAIN)
V
V

German Shepherd
V
V