Easy vom Silvano

Pedigree

Easy vom Silvano

Female German Shepherd Oct 13, 1998
V

German Shepherd

Feb 7, 1992

SCHH3 (G-BSP)

V

German Shepherd

Oct 14, 1986

SCHH3 (V-BSP), DPO IPO3


German Shepherd

Jul 24, 1981

SchH1/DH2
V

German Shepherd
SG
SG
SG

German Shepherd
V
G

German Shepherd

Feb 23, 1979

SchH3
G

German Shepherd
 
V
G
SG

German Shepherd
VA2
V
G

German Shepherd

Nov 29, 1989

SCHH1

V

German Shepherd

May 20, 1984

SCHH 3 ( V-BSP ) FH
V

German Shepherd
G
V
V

German Shepherd
SG
SG

German Shepherd

Sep 23, 1985

SchH3/FH
V

German Shepherd
 
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

Jan 22, 1994

V

German Shepherd

Mar 6, 1990

SCHH3 BSP IPO3

V

German Shepherd

Feb 23, 1985

SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP3
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd
G
 
V
SG

German Shepherd

Jan 30, 1987

SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP3
V

German Shepherd
V
 
V
SG

German Shepherd
V
SG
V

German Shepherd

Oct 9, 1990

SCHH1

V

German Shepherd

Jun 18, 1987

SchH3
V21

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

May 29, 1988

SCH3
V

German Shepherd
 
V
SG

German Shepherd
V
G