Asko vom Joufne Keyleff

Pedigree

V Asko vom Joufne Keyleff

SchH3/IP1
Male German Shepherd 1982-09-14
V

German Shepherd

1978-01-13

SCHH3(SG-BSP), FH

V

German Shepherd

1973-10-13

V-BSP 1976, 1977, 1978, V-EUSV, SCHH3, FH, INT

V

German Shepherd

1970-08-25

V-BSP 1972, 1973, 1974, SG-BSP 1975, SCHH3, FH
VA7

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1965-09-25

SchH2
VA1

German Shepherd
V4
SG
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1973-04-01

HGH (HLH SIEGERIN)

V

German Shepherd

1967-11-12

SCHH3(V1-BSP), FH
V1

German Shepherd
VA2
V
SG

German Shepherd
SG

German Shepherd

1969-10-01

HGH
VA3

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1979-02-24

SchH3

SG

German Shepherd

1970-02-19

( V - BSP )

V

German Shepherd

1966-12-01

SchH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V4
V
V

German Shepherd

1966-05-07

SCHH3 (V-BSP) FH
VA3

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

SCHH3,( V-BSP )

SG

German Shepherd

1970-11-18

SchH3
VA

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1967-08-24

SchH3

German Shepherd

German Shepherd