Dora vom Lohnsbach

Pedigree

Dora vom Lohnsbach

SchH1
V

German Shepherd

1962-07-28

SchH3

VA2

German Shepherd

1959-03-19

SCHH3

V

German Shepherd

1956-03-20

SCHH3, FH
SG US.CH.

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
VA3
V

German Shepherd

1955-11-12

SchH2
V2

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V12
V

German Shepherd

1959-04-28

SchH1

V

German Shepherd

1952-11-15

SchH3
VA1

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA1

German Shepherd

1954-03-16

SchH1
V

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

SchH1

CH (US)

German Shepherd

1962-07-08

CD SCHH3

SWISS SIEGER

German Shepherd

1959-02-15

SchH3
V

German Shepherd
V
V
VA3

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Schh1
VA4

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

German Shepherd

1962-06-28

SG1

German Shepherd

1960-02-28

SCHH3
VA3

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd
VA1
SG

German Shepherd

1956-05-21

SCHH1
VA

German Shepherd

German Shepherd
V