Doni vom Stübleinsgrund

Pedigree

Doni vom Stübleinsgrund

Female German Shepherd 1925-05-28

German Shepherd

1921-07-03


German Shepherd

1918-06-19


German Shepherd

1914-01-09

SGR (A/B/F) GVCH(US)

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1913-08-21


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1919-05-05

V

German Shepherd

1911-11-16

PH
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1914-03-06


German Shepherd
1906/07 SGR
SGRN 1906

German Shepherd

German Shepherd

1921-09-12


German Shepherd

1919-09-10


German Shepherd

1914-12-26

V

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1917-05-12


German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1919-08-05


German Shepherd

1913-03-01

V SGR 1912(AUSTRIA)

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1918-06-12


German Shepherd

German Shepherd
V