Artus vom Tunzhof

Pedigree

Artus vom Tunzhof

Male German Shepherd 1919-09-10

German Shepherd

1914-12-26

V

German Shepherd

1913-06-20

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

1911-09-16

PH
1910 SGR

German Shepherd
1908 SGR

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1910-05-06

1910 SGR

German Shepherd
1908 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1913-03-18

V

German Shepherd

1909-05-12

PH
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1910-08-21


German Shepherd
1906/07 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1917-05-12


German Shepherd

1913-11-12

V

German Shepherd

1911-11-16

PH
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1911-06-26

V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1914-07-15


German Shepherd

1912-07-14

V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1912-05-28


German Shepherd
1913 SGRN

German Shepherd
V