Don v Trafalga

Pedigree
Report Type:

VG Don v Trafalga

Male German Shepherd Feb 23, 1972
V

German Shepherd

Oct 3, 1966

SCHH3

V

German Shepherd

SCHH2

V

German Shepherd

Jan 5, 1961

SCHH3
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd

Oct 1, 1959

SCHH2
V

German Shepherd
 
V

German Shepherd
VA
 
SG

German Shepherd

Sep 17, 1961

SchH1

V

German Shepherd

Jan 26, 1957

SCHH2
 
V

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd
VA
 
V

German Shepherd

Nov 15, 1956

SchH1
 
V

German Shepherd
 
SG

German Shepherd
 
V
 

German Shepherd

SCHH2 ZTP 5547/33


German Shepherd

Jul 7, 1964

SCHH3 FH 6537/43

V

German Shepherd

Feb 23, 1960

SCHH3
V

German Shepherd
 
V
 
V
V

German Shepherd
V
 
SG
 

German Shepherd

SCHH3 6646/44
KOR 5736/34

German Shepherd
SG

German Shepherd
V
 

German Shepherd

SCHH1 FH 5547/22

V

German Shepherd

Jan 28, 1963

SCHH3 FH SP-PS
V-

German Shepherd
 
V
 
V
 
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd

SCHH1 FH 5443/33

German Shepherd
V-
 

German Shepherd
V