Dok vom Friedlichenheim

Pedigree

V Dok vom Friedlichenheim

SchH3 Male German Shepherd Mar 5, 1981
V

German Shepherd

Jan 11, 1978

SchH3

V

German Shepherd

Aug 2, 1975

SCHH3, FH

VA3

German Shepherd

Jun 4, 1972

SchH3
VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Dec 15, 1971

SchH1
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
 
VA4
V7
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Sep 19, 1973

SchH1

VA1

German Shepherd

May 3, 1968

SCHH3, FH
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V9
V
V

German Shepherd

Mar 23, 1965

SchH1
VA3

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd

Feb 11, 1978

SchH1

V4

German Shepherd

Feb 3, 1975

SchH3

VA1

German Shepherd

Aug 18, 1972

SchH3
V1

German Shepherd
V
V20
V

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd

Oct 3, 1971

SchH1
V17

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd
V
VA6

German Shepherd

Nov 6, 1974

SchH2

V

German Shepherd

Feb 21, 1971

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA

German Shepherd

Oct 6, 1968

SchH1
V

German Shepherd
VA1
G

German Shepherd
V
 
V