Deika vom Natoplatz

Pedigree

V28 Deika vom Natoplatz

SCHH3
Female German Shepherd 1985-06-20
V21

German Shepherd

1981-03-10

SCHH3, FH

V

German Shepherd

1978-01-13

SCHH3(SG-BSP), FH

V

German Shepherd

1973-10-13

V-BSP 1976, 1977, 1978, V-EUSV, SCHH3, FH, INT
V

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

1973-04-01

HGH (HLH SIEGERIN)
V

German Shepherd
V1
SG
SG

German Shepherd
VA3
SG
V

German Shepherd

1974-08-01

SchH1

VA3

German Shepherd

1971-03-02

SCHH3
V

German Shepherd
V2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1969-08-18

SchH1

German Shepherd
VA1

German Shepherd
CH (US)

German Shepherd

1983-03-09

SchH3/FH

V

German Shepherd

1980-01-13

SchH2

V1

German Shepherd

1974-05-28

SchH3
V2

German Shepherd
V1
SG1
V

German Shepherd
VA2
V
VA1

German Shepherd

1976-08-06

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V17
V

German Shepherd

1980-11-20

SchH2


German Shepherd

1978-02-08

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
V
V3
V

German Shepherd
VA2
V
SG

German Shepherd

1977-11-27

SchH2
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V1