Danny vom Hylligen-Born

Pedigree

VA Danny vom Hylligen-Born

SchH3 Female German Shepherd
V

German Shepherd

Nov 19, 1969

SchH3

VA7

German Shepherd

Mar 22, 1966

SchH3/FH


German Shepherd

Feb 8, 1962

SchH3
V

German Shepherd
V2
 
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Jul 8, 1962

SchH1
V

German Shepherd
 
SG US.CH.
SG
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

May 4, 1966

SchH2

VA5

German Shepherd

Jan 31, 1963

SCHH2, FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

SchH3
VA2

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd
V

German Shepherd

SchH1

V 3

German Shepherd

Mar 10, 1968

SchH3/FH

VA1

German Shepherd

May 24, 1960

SchH3/FH
V4

German Shepherd
VA3
V
SG

German Shepherd
VA1
 
V
V

German Shepherd

Jan 18, 1965

SchH1
V5

German Shepherd
V
VA2

German Shepherd

German Shepherd

Feb 24, 1966

SchH2

V9

German Shepherd

Apr 15, 1963

SCHH2
V / CH (US)

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA1
 
V

German Shepherd

Nov 18, 1960

SchH1

German Shepherd
V2
 
V

German Shepherd
V9