Cola von Haus Spreitler

Pedigree
Report Type:

Cola von Haus Spreitler

Male German Shepherd Apr 27, 2007
V1

German Shepherd

SCHH3

VA1

German Shepherd

Jan 27, 2002

SCHH3

VA2

German Shepherd

Nov 29, 1999

SCHH3
VA6

German Shepherd
VA8
V1 VA1(I)
V

German Shepherd
VA5
VA2(I) V14
V

German Shepherd

Sep 19, 1999

SCHH2
VA3

German Shepherd
VA2
V31
V

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd

Nov 13, 2000

SCHH3

2X VA1

German Shepherd

Jan 7, 1998

SCHH3
VA1

German Shepherd
VA1(I)
V
VA1

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

Mar 27, 1996

SCHH1
VA4

German Shepherd
V
V
VA6

German Shepherd
V10
V3 (DK)
SG1

German Shepherd

Jun 9, 2003

SCHH3

V

German Shepherd

Oct 8, 2000

SCHH 3

SG6 BSZS 1999

German Shepherd

Apr 26, 1998

SCHH3
VA10

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA1
VA1
V

German Shepherd

Nov 4, 1996

SCHH3, IP3, FH1
V

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd
V
V
V26

German Shepherd

Dec 2, 1997

SCHH1

VA3

German Shepherd

Dec 31, 1994

SCHH3
V3 VA2(A)

German Shepherd
VA3(I)
 
V
V

German Shepherd
VA3(I)
 
V
V

German Shepherd

Dec 14, 1991

SchH2
V5

German Shepherd
VA1
VA2
V23

German Shepherd
V7
V