Yolli vom Kreuzbaum

Pedigree
Report Type:

VA1 Yolli vom Kreuzbaum

SchH3 Female German Shepherd Dec 5, 1987
VA6

German Shepherd

Dec 10, 1984

SCHH3, FH

2X VA1

German Shepherd

Nov 28, 1981

SCHH3, IPO3, FH, BHP2

V

German Shepherd

Mar 7, 1977

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
 
VA10
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2
 
V

German Shepherd
V
V
 
VA5

German Shepherd
V 13
V
SG3

German Shepherd

Sep 19, 1981

SCHH1, VH2

V16

German Shepherd

Jan 9, 1978

SCHH3, FH
VA12

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
 
V1
 
V
 
V

German Shepherd

Oct 9, 1978

SCHH2
VA2

German Shepherd
2X VA1
VA1
V

German Shepherd
V2
V14
V

German Shepherd

Sep 5, 1983

SchH1

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH

V12

German Shepherd

May 9, 1978

SCHH3, IPO3, FH
V

German Shepherd
V 66
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2
 
V

German Shepherd
V
V
 
VA5

German Shepherd
V 13
V
VA2

German Shepherd

Aug 17, 1979

SCHH2

VA12

German Shepherd

Feb 25, 1977

SCHH3, FH
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd
VA7
V
V15

German Shepherd

Apr 5, 1976

SCHH3, FH
VA7

German Shepherd
V1
 
V
V11

German Shepherd
VA1
V