Chlodo von Zillenhardt

Pedigree

Chlodo von Zillenhardt

Male German Shepherd 1926-03-31

German Shepherd

1922-01-31

CH (US)

German Shepherd

1919-07-09

PH


German Shepherd

1913-08-06

PH
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1917-08-06

SCHH

German Shepherd

German Shepherd
SGR (A/B/F) GVCH(US)

German Shepherd

1918-01-25


German Shepherd

1913-08-06

PH
V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1914-07-15

SGR (A/B/F) GVCH(US)

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1922-03-26

V, UK.CH.

German Shepherd

1920-06-04

ZPR

V

German Shepherd

1917-10-22

SchH3
V

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

1917-05-12


German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1919-11-19

HGH


German Shepherd

1916-09-05

V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1917-07-25

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd
1910 SGR

German Shepherd
V