Cara vom Oytener Land

Pedigree

V Cara vom Oytener Land

SchH2 Female German Shepherd Nov 20, 1983

German Shepherd

Nov 3, 1978

SCHH3/IP3

V

German Shepherd

Jan 17, 1975

SchH3/FH

V

German Shepherd

Dec 8, 1971

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA3 /CACIB/12 X LG
V

German Shepherd

Mar 21, 1972

SchH1
V 3

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Mar 29, 1976

SchH2

V18

German Shepherd

Nov 21, 1971

SchH3
V1

German Shepherd
V
V20

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

Mar 12, 1974

SchH2
VA3

German Shepherd
VA
V

German Shepherd
V9

German Shepherd

Nov 8, 1979

SchH3

V

German Shepherd

Apr 3, 1976

SchH3

VA6

German Shepherd

May 19, 1973

SCHH3, FH
V1

German Shepherd
 
VA2
V
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

Nov 20, 1969

SchH1
VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose
VA4
V7
V

German Shepherd

German Shepherd

Sep 3, 1977

SchH1

VA12

German Shepherd

Jan 5, 1975

SCHH3
V1

German Shepherd
 
VA2
V
V

German Shepherd
V9
V

German Shepherd

SchH2
VA

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA7
V