Brendy von der Stokhasselt

Pedigree
Report Type:

Brendy von der Stokhasselt

Female German Shepherd Feb 22, 1993
V23

German Shepherd

Aug 10, 1988

SCHH3, HGH

2X VA1

German Shepherd

Mar 13, 1986

SchH3

2X VA2

German Shepherd

May 4, 1981

SCHH3
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA5
 
V
V

German Shepherd

Aug 23, 1983

SCHH3
V

German Shepherd
V
 
V11

German Shepherd
VA3
V
V

German Shepherd

May 12, 1983

SCHH2

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH
 
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
 
V
VA5
VA8

German Shepherd

Mar 23, 1980

SCHH2
V

German Shepherd
V 19
VA4
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Jun 16, 1989

SchH1

2X VA1

German Shepherd

Nov 28, 1981

SCHH3, IPO3, FH, BHP2

V

German Shepherd

Mar 7, 1977

SCHH3
VA5

German Shepherd
 
VA2
V
V

German Shepherd
VA10
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2
 
V

German Shepherd
V
V
 
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

Dec 31, 1983

SchH1

2X VA1

German Shepherd

Mar 12, 1981

SCHH3, FH
 
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
 
V
VA5
V

German Shepherd

Feb 19, 1978

SchH1
VA13

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V2
V