Bora vom Haus Westfalen-Stolz

Pedigree

SG Bora vom Haus Westfalen-Stolz

SchH3 Female German Shepherd Oct 6, 1981
SG

German Shepherd

Aug 19, 1976

SchH3/FH

G

German Shepherd

Jul 15, 1970

SchH3/FH


German Shepherd

Jan 20, 1968

SchH3/FH

German Shepherd
SG

German Shepherd

German Shepherd

SchH3

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd
Add Sire Name
Add Dam Name
G

German Shepherd

Nov 24, 1973

SchH1

V

German Shepherd

Aug 25, 1970

V-BSP 1972, 1973, 1974, SG-BSP 1975, SCHH3, FH
VA7

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

SchH1

German Shepherd
VA1

German Shepherd
V
 
G

German Shepherd

Jun 1, 1976

SchH3

V

German Shepherd

May 16, 1972

SchH3/DH2

V

German Shepherd

Dec 12, 1967

SchH3
V1

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd
CH (US) V
V

German Shepherd

Sep 3, 1967

SchH1
V 1967 SIEGER (HOL)

German Shepherd
V
 
V
VA1

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

Feb 26, 1972

SchH3/FH

V

German Shepherd

Nov 24, 1964

SchH3/FH/INT
VA2

German Shepherd
 
V
 
V
V

German Shepherd
V4
V
V

German Shepherd

Nov 16, 1968

SchH3/FH/INT
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd
VA3