Bojar vom Salztalblick

Pedigree

G Bojar vom Salztalblick

SchH3
V

German Shepherd
Sable

1984-04-17

SchH3 (V-BSP), FH

V

German Shepherd

1977-08-02

V-BSP 1983 SG-BSP 1980, 1981, 1982, 1984, SCHH3 FH

V

German Shepherd

1973-02-25

V-BSP 1976, 1977, SCHH3, FH
V

German Shepherd
V2
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

1975-07-06

SchH2
VA4

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

1977-01-20

SchH1

V

German Shepherd

1972-04-05

SchH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
SG

German Shepherd

1969-03-01

SchH2
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

German Shepherd

1986-08-06

SCHH 3, IPO 3, FH

V

German Shepherd

1980-05-16

SCHH3(V-BSP), IPO3, FH

V

German Shepherd

1973-03-12

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
SG

German Shepherd

1977-11-12

SchH2
V

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

1981-04-23

SchH3


German Shepherd

1976-01-31

SchH2

German Shepherd
VA2

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

1975-07-31

SchH1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V