Bessy vom Mastholter Land

Pedigree

V Bessy vom Mastholter Land

SchH3
Female German Shepherd 1978-08-05

German Shepherd

V12

German Shepherd

1971-12-27

SchH3/FH

V

German Shepherd

1969-09-30

SchH3
VA7

German Shepherd

German Shepherd
VA1

German Shepherd

1969-03-24

SchH1
V2

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

SchH1

V

German Shepherd

1968-07-25

SchH2
V

German Shepherd
VA8
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd

1966-05-05

SchH3/FH

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

V

German Shepherd

1969-11-19

SchH3

VA7

German Shepherd

1966-03-22

SchH3/FH

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1966-05-04

SchH2
VA5

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA2

German Shepherd

1971-09-19

V1

German Shepherd

1968-09-19

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

1968-10-10

SCHH1
VA1

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V8
V