Bessy Kuver

Pedigree

V(CZ) Bessy Kuver

ZV2
V

German Shepherd

1995-02-27

ZV2

VA1

German Shepherd

1989-12-19

SCHH3

VA4

German Shepherd

1986-01-29

SCHH3
VA7

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1988-02-04

IPO1
VA(ARG)

German Shepherd
2X VA1
SG3
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

1992-06-17

VA1

German Shepherd

1990-03-15

SCHH3, FH, BHP1
VA1

German Shepherd
VA6
V
V3

German Shepherd
VA7
V
SG15

German Shepherd

1987-01-10

SCHH2
VA7

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2(I) V4
V
V (CZ)

German Shepherd

ZV2, IPO1, OP1

V

German Shepherd

1989-12-27

ZVV2, IPO1

V(BSZS)

German Shepherd

SchH3
VA6

German Shepherd
2X VA1
SG3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1985-04-26

SchH3
V

German Shepherd
V 19
VA4

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1988-06-30

ZVV2

V10

German Shepherd

1986-03-15

SchH3/FH/IP3
VA1

German Shepherd
2X VA1
VA3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1985-03-05

SchH1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V