Asco vom Silberland

Pedigree
Report Type:

Asco vom Silberland

Male German Shepherd Nov 23, 2005
V (LGZS)

German Shepherd

Apr 24, 2003

SCHH3

V

German Shepherd

Mar 22, 1997

SchH3, IPO3, FH2

SG

German Shepherd

SCHH3
SG

German Shepherd
SG
SG
V

German Shepherd
V
 
 
G

German Shepherd

Jul 16, 1990

IP3 SCHH3 FH1
V

German Shepherd
V
 
V6 (DDR)

German Shepherd
 
SG

German Shepherd

Aug 8, 1997

SCHH3

V

German Shepherd
Sable

May 22, 1995

SchH3 (LGA), IPO3, FH2
SG

German Shepherd
 
V
 
V
SG

German Shepherd
V
SG
G

German Shepherd

Jul 13, 1990

SCHH3
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
DDR-SIEGERIN 1986 V
 
G

German Shepherd

Dec 20, 1998

SCH2

V

German Shepherd

Aug 5, 1993

SCHH3 (SG-LGA)

SG

German Shepherd

Jun 13, 1987

SCHH2
 
V

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

Apr 6, 1989

SCHH3
SG

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
SG
SG
SG

German Shepherd

Jul 17, 1996

SCHH3


German Shepherd

Oct 19, 1992

SCHH3

German Shepherd

German Shepherd
V
G

German Shepherd

Mar 13, 1990

SCHH1
V

German Shepherd
DDR SIEGER 86+87+88
DDR-SIEGERIN 1986 V
 

German Shepherd
V
 
V