Alma vom Heuchelheim

Pedigree

Alma vom Heuchelheim

Female German Shepherd Nov 12, 1922

German Shepherd

Feb 12, 1921


German Shepherd

Sep 3, 1919


German Shepherd

Dec 9, 1915

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd
 
1910 SGR

German Shepherd
1909 SGR
 

German Shepherd

Dec 15, 1913


German Shepherd
1906/07 SGR

German Shepherd

German Shepherd

May 10, 1917


German Shepherd

Oct 24, 1913

SCHH

German Shepherd
V
 

German Shepherd
V
 

German Shepherd

Aug 27, 1914


German Shepherd
V
 

German Shepherd

German Shepherd

Apr 1, 1921


German Shepherd

Oct 1, 1919


German Shepherd

Dec 26, 1914

V

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V
 
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd

Mar 8, 1914


German Shepherd
1909 SGR
 

German Shepherd
V
 

German Shepherd

May 1, 1919


German Shepherd

Oct 22, 1915

V

German Shepherd
 
V
 

German Shepherd

German Shepherd

Aug 29, 1913

V SGR 1912(AUSTRIA)

German Shepherd
1909 SGR
 

German Shepherd
1908 SGR