Alma vom Heuchelheim

Pedigree

Alma vom Heuchelheim

Female German Shepherd 1922-11-12

German Shepherd

1921-02-12


German Shepherd

1919-09-03


German Shepherd

1915-12-09

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd
1910 SGR

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd

1913-12-15


German Shepherd
1906/07 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1917-05-10


German Shepherd

1913-10-24

SCHH

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1914-08-27


German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1921-04-01


German Shepherd

1919-10-01


German Shepherd

1914-12-26

V

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1914-03-08


German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

1919-05-01


German Shepherd

1915-10-22

V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1913-08-29

V SGR 1912(AUSTRIA)

German Shepherd
1909 SGR

German Shepherd
1908 SGR