Yak vom Zehnthof

Pedigree

Yak vom Zehnthof

Male Weimaraner Germany 1987-04-14

Weimaraner

1981-02-18


Weimaraner

1977-03-24


Weimaraner

1971-04-04


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1972-04-01


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1973-01-01


Weimaraner

1963-01-04


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1968-06-25


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1980-12-17


Weimaraner

1975-03-01


Weimaraner

1968-11-20


Weimaraner

Weimaraner
CH (GER) CACIB

Weimaraner

1967-04-10


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1976-03-23


Weimaraner

1971-12-15


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1974-01-01


Weimaraner

Weimaraner