Gotz vom Elchwinkel

Pedigree

Gotz vom Elchwinkel

Male Weimaraner Germany 1958-03-07

Weimaraner

1956-03-08


Weimaraner

1953-01-02


Weimaraner


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1951-01-30


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1952-01-31


Weimaraner


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1948-11-08


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1954-01-13


Weimaraner

1950-03-20


Weimaraner


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1951-03-30


Weimaraner

1947-05-07


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner


Weimaraner

Weimaraner
Add Sire
Add Dam