White Lady V

Pedigree

White Lady V

Female White Shepherd

White Shepherd

Add Sire Name      
 
   
 
     
 
   
 
Add Dam Name      
 
   
 
     
 
   
 

White Shepherd

Sep 5, 1940


White Shepherd


White Shepherd

Add Sire Name  
 
Add Dam Name  
 

White Shepherd

Add Sire Name  
 
Add Dam Name  
 

White Shepherd


White Shepherd

Add Sire Name  
 
Add Dam Name  
 

White Shepherd

Add Sire Name  
 
Add Dam Name