Visar vom Park

Pedigree

Visar vom Park

PH
Male German Shepherd 1906-10-24

German Shepherd

1903-07-28

1903 SGR

German Shepherd

1901-03-05

ZPR

1900/01 SGR


1898-05-01

HGH
V

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1900/01 SGR


1898-05-01

HGH
V

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1901-02-01

HGH

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd

German Shepherd

1904-06-29

1903 SGR

German Shepherd

1901-03-05

ZPR

1900/01 SGR


1898-05-01

HGH
V

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1902-01-10

HGH


German Shepherd

HGH

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd

HGH

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd
Add Sire
Add Dam