Snowland Stella

Pedigree

Snowland Stella

Female Samoyed

Samoyed

Dec 25, 1937


Samoyed

Oct 8, 1929

Am. Ch.

Samoyed

May 31, 1927

Eng. Ch.

Samoyed
CH (ENG)
 
ENG CH
 
Eng. Ch.

Samoyed
Eng. Ch.
 

Samoyed


Samoyed
ENG CH
 

Samoyed

Samoyed


Samoyed


Samoyed

Samoyed
 

Samoyed


Samoyed
Eng. Ch.
Eng. Ch.
Eng. Ch.

Samoyed
CH (ENG)
 
ENG CH
 

Samoyed

Mar 16, 1929


Samoyed

Oct 7, 1927


Samoyed

Nov 24, 1924


Samoyed
Sam

Samoyed
Eng. Ch.

Samoyed


Samoyed
 

Samoyed

Samoyed


Samoyed

May 15, 1920

 

Samoyed

Samoyed
ENG CH

Samoyed


Samoyed
Eng. Ch.
 

Samoyed