Nadine of Kobe

Pedigree

Nadine of Kobe

Female Samoyed

Samoyed

Jun 23, 1924


Samoyed

Eng. Ch.

Samoyed

Jun 2, 1913


Samoyed

Samoyed
 
Eng. Ch.
Eng. Ch.

Samoyed


Samoyed
 
ENG CH

Samoyed
 
 
ENG CH

Samoyed

 

Samoyed

Aug 31, 1911

 

Samoyed
   
 

Samoyed
 
Eng. Ch.
Pet

Samoyed


Samoyed
  Add Sire Name
Add Dam Name

Samoyed
  Add Sire Name
Add Dam Name

Samoyed

Jul 30, 1925


Samoyed

 

Samoyed

Sep 7, 1909


Samoyed
   
 

Samoyed
   
ENG CH
 

Samoyed


Samoyed
 
 
ENG CH

Samoyed
 

Samoyed

Sep 16, 1923


Samoyed


Samoyed
   
 

Samoyed
 
Eng. Ch.
Pet

Samoyed


Samoyed
Eng. Ch.

Samoyed