Rolanda vom Zollgrenzschutz-Haus

Pedigree

Rolanda vom Zollgrenzschutz-Haus

SchH2/FH

German Shepherd

1959-12-23

SchH3

VA1

German Shepherd

1954-05-01

SCHH3, FH

V

German Shepherd

1951-10-01

SchH3
VA1

German Shepherd
VA2
VA2
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1950-04-09

SchH2
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA3

German Shepherd

1953-08-27

SchH1

V, SGR (BRZ)

German Shepherd

1949-03-02

SchH3
VA1

German Shepherd
VA
VA

German Shepherd
V

German Shepherd

1948-03-27

SchH1
V

German Shepherd
VA-SIEGER
V

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

1960-05-26

SchH2

2X VA1

German Shepherd

1956-11-20

SCHH3

V, CAN.GV.

German Shepherd

1954-04-06

SCHH3
V

German Shepherd
VA2
VA3
VA2

German Shepherd
V

German Shepherd

1954-12-31

SchH1
V

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1956-01-31

SchH1

VA1

German Shepherd

1949-07-23

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1953-09-08

SchH1
V, SGR (BRZ)

German Shepherd
VA1

German Shepherd
VA1
V