Ricka vom Uferfelsen

Pedigree

Ricka vom Uferfelsen

Female German Shepherd Sep 13, 1926

German Shepherd

Nov 5, 1924


German Shepherd

Apr 12, 1919


German Shepherd

Jun 14, 1913

V

German Shepherd
 
V

German Shepherd

German Shepherd

Sep 20, 1912


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

Apr 26, 1923


German Shepherd

Sep 16, 1919


German Shepherd
V
 

German Shepherd
V
 
 

German Shepherd

May 23, 1919


German Shepherd
V
 
 

German Shepherd
V
 

German Shepherd

Dec 14, 1923


German Shepherd

Nov 3, 1920

V

German Shepherd

Mar 10, 1915

SchH3
 
V

German Shepherd
 
V
V SGRN 1914(AUSTRIA)

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V
 
V

German Shepherd

May 30, 1914

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd
 
1910 SGR

German Shepherd

German Shepherd

Jul 29, 1921


German Shepherd

Jun 9, 1919

V

German Shepherd
 
V
 
V SGRN 1914(AUSTRIA)

German Shepherd

German Shepherd

Dec 22, 1917


German Shepherd
 

German Shepherd