Nyrvana Ashleys Dream

Pedigree
Report Type:

Nyrvana Ashleys Dream

Female German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd

Mar 23, 1998

SCHH3, IPO3

V

German Shepherd

Feb 7, 1992

SCHH3 (G-BSP)
V

German Shepherd
G
G

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

SCHH3 IPO3
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd
V
SG

German Shepherd


German Shepherd


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

V 5VQ5/55 P

German Shepherd

SVV3, IPO1, SCHH1

V 5V1/P

German Shepherd

Jul 10, 1995

ZVV2, IPO3, SCHH3
V

German Shepherd
V
SG
DOBRY 5CU1/P

German Shepherd
SG 5CV5
VELMI DOBRY 5CKRX6
SG 5DV1/P

German Shepherd

Jul 16, 1996

ZVV1
VD 5KV1/P

German Shepherd
 
SG 5V1/P
SG 5V1/N
VELMI DOBRY 5CKV1/P

German Shepherd
SG 5JQV7
SG 5CVQ2/P

German Shepherd

ZVV1

VD 5KV1/P

German Shepherd

Nov 22, 1992

ZM, ZV 3, IPO 3, SCHH 3, ZPS 1, FH1, ZV 2, WUSV 1997 7° PLATZ
 
SG 5V1/P

German Shepherd
SG 4CKV5
SG 5CI5
SG 5V1/N

German Shepherd
VELMI DOBRY
SG
SG

German Shepherd

IPO1, 5CKX1/N

German Shepherd
SG

German Shepherd
VD