Katja vom Eichsfeld

Pedigree
Report Type:

V Katja vom Eichsfeld

SCHH1 Female German Shepherd

German Shepherd

Dec 6, 1983

SchH3


German Shepherd

Jun 22, 1980

V

German Shepherd

Aug 2, 1975

SCHH3, FH
VA3

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd

Dec 24, 1977

SchH3
V1

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Apr 16, 1979

V

German Shepherd

Sep 24, 1972

SchH3
 
V

German Shepherd
V
 
VA5
 
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

Apr 1, 1973

SchH2
V

German Shepherd
V
 
VA5
 
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Sep 3, 1982

VA2

German Shepherd

Dec 20, 1978

SchH3

V

German Shepherd

Apr 3, 1976

SchH3
VA6

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd
VA2
 
V
VA1

German Shepherd

May 4, 1974

SchH2
VA1

German Shepherd
VA2
 
VA1
V

German Shepherd

German Shepherd

Jun 17, 1980

SchH3

V3 VA3(I) VA1(JP)

German Shepherd

Oct 20, 1977

SchH3
VA1(DK)

German Shepherd
SEL CH (US) V
SG
V

German Shepherd
V 56
V1

German Shepherd

Jun 18, 1975

SchH3
V

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd