Kathie vom Eningsfeld

Pedigree

SG Kathie vom Eningsfeld

SchH1
VA1

German Shepherd

1958-04-19

SCHH3

VA1

German Shepherd

1954-05-01

SCHH3, FH

V

German Shepherd

1951-10-01

SchH3
VA1

German Shepherd
VA2
VA2
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1950-04-09

SchH2
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1953-10-04

SchH1

V

German Shepherd

1951-09-22

SchH3

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1949-02-03

SchH1

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1958-11-13

SchH1

V

German Shepherd

1955-09-19

SchH2

V

German Shepherd

1951-04-18

SchH3
V

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1950-02-25

SchH3
VA

German Shepherd
VA1

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

1953-02-25

SchH2

V2

German Shepherd

1948-12-13

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2
VA2
V

German Shepherd

1950-04-06

SchH3
VA1

German Shepherd
V
V

German Shepherd