Inka vom Zehnthof

Pedigree

Inka vom Zehnthof

Female Weimaraner Germany 1971-01-28

Weimaraner

1968-11-20


Weimaraner

1964-11-21


Weimaraner

1960-03-28


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1962-01-05


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1963-01-04


Weimaraner

1960-09-08


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1961-05-12


Weimaraner

Weimaraner
CH (GER) CACIB

Weimaraner

1967-04-10


Weimaraner

1957-04-12


Weimaraner

1951-02-06


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1953-01-02


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1961-04-23


Weimaraner

1958-03-07


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1957-03-30


Weimaraner

Weimaraner