Herta vom Bodestrand

Pedigree

Herta vom Bodestrand

Female German Shepherd 1911-05-04

German Shepherd

1910-06-16


German Shepherd

1904-07-04


German Shepherd

1901-03-01


German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1902-04-30


German Shepherd
Add Dam

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd


German Shepherd

1907-10-08


German Shepherd
1903 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

Add Sire
Add Dam

German Shepherd

1910-01-28


German Shepherd

1904-07-04


German Shepherd

1901-03-01


German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1902-04-30


German Shepherd
Add Dam

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd


German Shepherd

1903-09-02

1903 SGR

German Shepherd
1900/01 SGR
1905 SGRN

German Shepherd
V

German Shepherd


German Shepherd
1903 SGR

German Shepherd
Add Sire
Add Dam