Gundi von der Krautschneise

Pedigree

V Gundi von der Krautschneise

SCHH1 Female German Shepherd Aug 21, 1971
V

German Shepherd

Dec 31, 1966

SchH3

V

German Shepherd

Dec 4, 1962

SchH3

V

German Shepherd

Mar 30, 1956

SchH3
V

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

May 28, 1960

SchH3/FH

German Shepherd

German Shepherd
VA5

German Shepherd

Nov 5, 1964

SCHH1

VA3

German Shepherd

Mar 16, 1962

SCHH3(V-BSP), FH
V

German Shepherd
 
SG US.CH.
SG
V

German Shepherd
V12
V19
V

German Shepherd

Sep 16, 1962

SchH1
V

German Shepherd
VA1
V3
V6

German Shepherd
VA4
V

German Shepherd

Mar 16, 1969

SCHH1

V

German Shepherd

Apr 28, 1966

SchH3

V1

German Shepherd

May 20, 1962

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd
VA6
V
V

German Shepherd

Dec 15, 1962

SchH2
VA1

German Shepherd
VA1
V
 

German Shepherd
V5

German Shepherd

Dec 31, 1964

FH SCHH2


German Shepherd

SchH3/FH
V

German Shepherd
VA3
SG11

German Shepherd
V2

German Shepherd

May 26, 1956

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
 
V
V