Freya v Taubenhorst

Pedigree

Freya v Taubenhorst

Female German Shepherd 1938-03-19

German Shepherd

1932-12-12

SCHH


German Shepherd

1930-10-25

PH

SIEGER

German Shepherd

1928-03-16

ZPR
1929 SGR

German Shepherd
SGR 1925 CH (US)
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1925-07-19


German Shepherd
SGR (HOLL)
3X SIEGERIN

German Shepherd
SIEGER 1920 V-

German Shepherd

1930-08-03

PH


German Shepherd

1928-06-27

ZPR

German Shepherd

German Shepherd
2X SIEGER

German Shepherd

1925-10-15

SCHH

German Shepherd
CH (US) V

German Shepherd

German Shepherd

1934-03-29


German Shepherd


German Shepherd

1928-02-14

V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1931-05-01

Add Sire

German Shepherd

1927-07-30

V

German Shepherd
V

German Shepherd