Fee vom Hembachwald

Pedigree

V Fee vom Hembachwald

SchH1
Female German Shepherd 1970-08-08
VA7

German Shepherd

1966-03-22

SchH3/FH


German Shepherd

1962-02-08

SchH3

V

German Shepherd

1956-03-26

SchH3
V2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1958-05-24

SchH2
V

German Shepherd
VA
V
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

1962-07-08

SchH1

V

German Shepherd

1956-03-20

SCHH3, FH
SG US.CH.

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
V
VA3
V

German Shepherd

SCHH3
V

German Shepherd
VA3
SG11

German Shepherd
V

German Shepherd

1963-11-15

SchH1

V

German Shepherd

1957-05-17

SCHH3

VA1

German Shepherd

1953-12-27

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V3

German Shepherd

1953-08-30

SCHH2
2xVA1 (BSZS 1952/1954), Ch (AKC)

German Shepherd
Black & Tan
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1960-08-21

SchH1

V

German Shepherd

1955-12-06

SCHH3, FH
VA3

German Shepherd
V2
V
SG11

German Shepherd
VA1

German Shepherd

1958-05-22

SchH1

German Shepherd
VA2

German Shepherd
V