Eda vom Pfalzrubin

Pedigree

Eda vom Pfalzrubin

SchH1 Female German Shepherd
V

German Shepherd

Apr 26, 1968

SchH3/FH/INT

VA4

German Shepherd

Aug 10, 1962

SchH2

V

German Shepherd

Feb 6, 1958

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
2X VA1
V

German Shepherd

May 24, 1958

SchH2
V

German Shepherd
VA
V
V

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

SchH1


German Shepherd

Feb 14, 1961

SchH1

German Shepherd
VA1
V3

German Shepherd
V

German Shepherd

May 21, 1960

V

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Feb 16, 1969

SchH1

V

German Shepherd

Apr 2, 1965

SchH3

V

German Shepherd

Jan 1, 1963

SchH3/FH
V

German Shepherd
SG US.CH.
SG
V

German Shepherd
V12
V19

German Shepherd

Nov 13, 1960

V11

German Shepherd
V2
V

German Shepherd
VA1

German Shepherd

Feb 17, 1966

VA5

German Shepherd

Jan 31, 1963

SCHH2, FH
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Dec 15, 1962

V4

German Shepherd
V
VA3

German Shepherd
VA2